Over ons

Onze clienten

Diensten & Tarieven

Partners

Netwerk voordeel

Links

Contact

Disclaimer
starten met voorkennis is NIET strafbaar !
Advies & Begeleiding
Administraties
Risico's en verzekeren
Belastingen
Probleem analyse
Particulieren
Risico's en verzekeren

Wij adviseren zelf niet over verzekeringen, maar schakelen daarbij een expert in op het gebied
van verzekeringen en hypotheken voor kleine zelfstandigen, waar wij nu al vele jaren mee
samenwerken.
Ook bij hem staan service, eerlijkheid en klant-tevredenheid hoog in het vaandel.
Vanaf dat moment is er contact tussen de ondernemer, de verzekeringsdeskundige en wij
van
STARTBALANS  om tot een maatwerk  oplossing te komen.
Onze rol daarbij is om te bekijken of er wel genoeg financiële draagkracht is voor bepaalde
verzekeringen.
Van onze kant is er geen enkel financieel belang bij uw keuze voor deze deskundige, wij zijn
alleen gebaat bij een tevreden klant met een uitstekend passend en financieel verantwoord
assurantiepakket.


Ondernemen betekent  : bewust risico lopen
 
Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met het woord 'risicobeheersing'. De kunst is te weten wanneer u
risico’s kunt/moet lopen en wanneer u op veilig moet spelen. Als ondernemer neemt u bewust risico's.
Deze risico’s kun je alsvolgt indelen:

o Risico's die u zelf wel wilt dragen en
o Risico's die u liever niet zelf draagt


Ondernemersrisico verzekeren

Voor de risico's waarvan u de gevolgen liever niet zelf draagt is veelal een oplossing voorhanden.
Deze risico's kunt u vaak op een goede manier verzekeren.
Hierbij geldt dat sommige verzekeringen een hogere prioriteit hebben dan andere. Dit is onder meer
afhankelijk van de aard van uw activiteiten, de aanwezige zaken, en de wensen van uzelf of van uw klanten.
Er is geen standaard verzekeringspakket wat geldt voor iedere onderneming.

Het is daarom verstandig om bij het samenstellen van uw verzekeringspakket een aantal stappen te doorlopen:

       1.  Ga na welke risico's u daadwerkelijk loopt
       2.  Bepaal wat u kunt doen om deze risico's beheersbaar te maken
       3.  Stel vast of u de eventuele gevolgen ervan kunt én wilt dragen
       4.  Beslis daarna welke risico's u eventueel wilt overdragen


De risico's zijn weer onder te verdelen in :


        A. De risico's die u zelf als ondernemer "loopt" 
        B. Algemene bedrijfsrisico's 
        C. De risico's van het hebben van personeel


A.  Bij het verzekeren van de risico's voor u zelf, kunt u denken aan :


 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen :  Voor een ondernemer zijn er geen wettelijke
  voorzieningen van toepassing en is het belangrijk om zelf deze voorzieningen af te sluiten.
 • Pensioenverzekeringen :  Voor u zelf om een voorziening voor "later" te treffen.
 • Ziektekostenverzekeringen :  Hiermee kunt u kosten van ziekte en medische behandelingen afdekken.
 • Compagnon/Keymenverzekeringen :  Dit is een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de eigenaren  of belangrijke medewerkers, en dekt de financiële gevolgen van het overlijden van deze personen.
B.  Bij het verzekeren van de algemene bedrijfsrisico's , kunt u denken aan :


 • Rechtsbijstandsverzekeringen :  Bieden uitkomst bij juridisch advies of juridische conflicten.
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven :  Dekken de wettelijke aansprakelijkheid van uw bedrijf voor materiële- en/of letselschade, aan derden toegebracht als gevolg van schuld of nalatigheid voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten. Specifiek kennen we de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ter afdekking van het financiële nadeel van claims als gevolg van beroepsfouten.
 • Brandverzekeringen : Dekken de gevolgen van brand, ontploffing en vele andere in de verzekeringspolis genoemde evenementen. De brandverzekering kan gelden voor uw opstal, inventaris, bedrijfsuitrusting en goederen aanwezig op de in de polis vermelde risicoadressen.
 • Bedrijfsschadeverzekeringen : Bieden dekking voor verlies van netto winst en doorlopende vaste lasten (bijvoorbeeld lonen en hypotheken) na een gedekt evenement op de brandverzekering.
 • Machinebreukverzekeringen : "All-risks" dekking voor uw machinepark/productielijn van aanzienlijke waarde. Kan worden uitgebreid met zogeheten "machinebreukbedrijfsschade".
 • Wagenparkverzekeringen :  Verzekeren uw bedrijfsauto's en rijdend werkmaterieel in ieder geval voor wat betreft de verplichte wettelijke aansprakelijkheid (WAM). Dekken daarnaast het casco (met eventuele accessoires, beletteringen en betimmeringen).
 • Computer- en elektronicaverzekeringen : "All-risks" dekking voor uw hardware, software en de kosten gepaard gaand met het herstel (reconstructie of extra kosten) na een gedekt voorval.
 • Transport-/goederenverzekeringen :  Op verschillende wijzen kunnen goederen verzekerd worden tegen schade tijdens transport, waarbij "All-risks" de meest uitgebreide verzekeringsvorm is.

C.  Bij het verzekeren van risico's van het hebben van personeel, kunt u denken aan :
 • Ziekengeldverzekeringen :  Dekt het feit dat u als werkgever tegenwoordig verplicht bent om uw medewerker de eerste 2 jaar van diens ziekte door te betalen.
 • Pensioenverzekeringen :  Voor uw medewerkers om een voorziening voor "later" te treffen. Soms verplicht volgens de bedrijfsvereniging.

 

Wilt u meer weten over het verzekeren van de risico's , neem dan contact op met onze expert op het gebied van assurantiën :


Bart Oberndorff
Functie : adviseur (hypotheken en kleine zelfstandigen)

Tulpentuin 7
3994 PT HOUTEN

Tel.         +31 (0)30 639 00 71
F ax        +31 (0)30 639 00 72
Mobiel    +31 (0)6 22 47 51 61

Email       :  info@verzekerdleven.nl

Website   :  www.verzekerdleven.nl


 
 
Over onsOnze clientenDiensten & TarievenPartnersNetwerk voordeelLinksContactDisclaimer