Over ons

Onze clienten

Diensten & Tarieven

Partners

Netwerk voordeel

Links

Contact

Disclaimer
starten met voorkennis is NIET strafbaar !
Interieur & Verbouwing
Persoonlijke verzorging
Gezondheid
Bijzondere dienstverlening
Diversen
Netwerk voordeel
Dit onderdeel is momenteel nog in voorbereiding.

Algemeen
Het is van wezenlijk belang dat de starter al vanaf het allereerste begin een
zo breed mogelijk netwerk van contacten opbouwt met andere ondernemers
en instanties.
Simpelweg omdat een ondernemer niet alles zelf weet of kan.
Zo kan op elk gebied dan een contact worden ingeschakeld om kennis te
vergaren of probleemsituaties op te lossen.

Netwerk voordeel
Het is de bedoeling dat onder dit hoofdstuk in de toekomst de aangesloten starters
elkaar voordeel gunnen op hun produkten en diensten.
Op deze manier snijdt het mes dan aan 2 kanten :
- er worden ondelinge contacten gelegd, en
- betere condities verkregen voor goederen en/of diensten.

Onze gedachten gaan uit naar een soort membership card die door ons zal
worden uitgegeven aan onze cliënten.
Het is duidelijk dat hier tijd mee gemoeid is vanwege de besprekingen
hierover, en de uiteindelijke toestemming van de vermelder.

Ook gaan wij besprekingen voeren om andere bedrijven enthousiast te
krijgen om u als starter kortingen etc. te verlenen.
Daarbij kunt u denken aan b.v. aanschaf van kantoormeubelen, apparatuur
en zakelijke dienstverlening etc.

Wel voegen we daaraan toe dat STARTBALANS geen enkele aansprakelijkheid
kan en zal aanvaarden voor enigerlei schade of nadeel voortvloeiende uit de
contacten die hierbij worden aangegaan.
Van onze zijde is dit item puur bedoeld als extra service naar aangesloten
cliënten.
Echter bij onvoldoende animo van starters zijde zal dit onderdeel uit de
website verdwijnen nog voor het zal worden opgestart.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden voor deze dienst door het invullen van het contactformulier,
en geef daarin aan wat u zelf aan voordeel te bieden heeft (korting of andere promotie).

 

Over onsOnze clientenDiensten & TarievenPartnersNetwerk voordeelLinksContactDisclaimer